ETT SAMMANSVETSAT TEAM MED KUNDEN SOM MEDSPELARE OCH ALLT INOM BETONG RIVNING KONSTRUKTION