Arbetsmetodik hos oss

  • Genomläsning av förfrågningsunderlaget
  • Personlig besiktning av objektet med foton och orientering
  • Diskussion med beställaren avseende eventuella förändringar i det lämnade förfrågningsunderlaget
  • Detaljerat anbud uppbyggt per rivningsdel och uppdelat i mantimmar, maskinkostnader, deponi- och bortforslingskostnader
  • Detaljerat anbud vid nybyggnation uppdelat i material och mantimmar och
    maskinerkostnader
  • Inlämnande av kopia på ansvarsförsäkring, miljö- och projektsplan, arbetsmiljöplan samt egenkontrollplan till beställaren
  • Upprättande av dagbok och redovisning mot beställaren vid överenskomna tidpunkter under hela projektet
  • Slutlig redovisning mot våra beställare

Kvalitet och miljö

BR Konstruktion AB tar ett helhetsansvar mot kunden avseende kvaliteten på utfört arbete samt hantering av allt från dokument till deponier.

Kommentarer är stängda.