Kunden behöver 15st nya lasthus med vädertätningar

Vi levererar 15st på rekordtid.

 

Borrplintar till Lasthus

Borrplintar till Lasthus

Montering av Lasthus

Montering av Lasthus

 

15st Lasthus

15st Lasthus

 

Montering av 15st lasthus

Montering av 15st lasthus

 

 

 

 

 

Nu är det dags att provköra betongkrossen och se vad verkligen går för.

Då behövs det två hjulastare, en som är något större….

Stora Maskiner

Lastning till betongkrossen med STOR maskin

 

betongkross

Utlastning av betongkross

Demontering av tälthall 20x60m

Hallen skall monteras upp igen till ny kund.

Demontering av Hall  20x60m

Demontering av Hall
20x60m

 

 

 

 

En stor maskin kräver en bra plats att stå på.
Då är det viktigt med ett kraftigt fundament.

Ett Kraftigt fundament, stora laster. Kräver mycket armering

Ett Kraftigt fundament, stora laster. Kräver mycket armering

 

Nu är betongen på plats.

Nu är betongen på plats.

 

 

Nu är det när en genomgång….

När det är dags för semester hoppas BR Konstruktion in i Hallandsås Projektet…

Genomgång av projektet

Genomgång av Projekt Hallandsås

 

Projekt Hallandsås

Planering inför arbete

 

Roland i Hallandsåsen

Roland i Hallandsåsen

 

Kunden vill köra mellan lokalerna…
BR Konstruktion gör det möjligt.

 

Väggsågning

Börjar med att slät såga golvet

 

Väggsågning

Först de vågräta sågsnitten

 

Väggsågning

När alla vågräta snitt är klara, dags för de lodräta och lyfta ut bitarna

 

 

Väggsågning

Förberedelse på nästa dörrhål

Väggsågning

Bit för bit…

 

Väggsågning

En ny öppning enligt kundens önskemål

 

 

Väggsågning

Dags att såga i nästa vägg…bara 14 öppningar kvar….

En sockel mellan två olika lokaler har blivit sönderkörd, renovering av sockel, rivning och gjutning.

Roland bilar sockel som blivit sönderkörd.

Roland

Frigör sockel element

Roland

Roland delar betongsockeln med Hilti 905

Roland

Armering och formning

Gjutning

Gjutning med pumpbil

Gjutning

 

Efter gjuten sockel och påkörnings skydd monterat

 Påkörnings skydd

BR Konstruktion AB – Skänker ett bidrag till Musikhjälpen

 

 

BR har hjälpt barnen i slummen att få rent vatten. 

Att återvinna betong är viktigt i dagens samhälle.

Vi ger betongen en ny chans att användas i samhället, den betong som en gång har varit en historia blir åter ett kapitell i framtiden…

Betongåtervinning är en del av BR Konstruktion AB’s filosofi,
-att återvinna så mycket som möjligt, på ett miljövänligt sätt utan att påverka miljön.

Den betong som kommer in går ofta åter till kunden igen, men i en annan fraktion.

Betongkross är en stark konkuret när det gäller uppfyllnad och och bra bärlager, egenskaper och pris gör att betongkross kommer bli allt vanligare i samhället.

 

Betongåterninning i helhet.

Utlastning av betongkross

Återvninning av betongkross

 

När kunden tänker långsiktigt, då är BR med i bilden.

I långsiktiga projekt är det betong som gäller…

Våxtorp Betong på plats för att leverera…

 

 

 Betongen flödar…

Gjutning av Lastramp

Gjutnign av lastramp för tunga lastbilar, ett långsiktig tänk från kunden.