Betongåtervinning

På våran änläggning i Åstorp står vårt mobila krossverk.

Här sorterar och krossar vi betong som sedan återanvänds i vår egen och andras  verksamhet.