Betongåtervinning referenser

Vill du ha uppfyllnad?
Vi har betongkross ca.0-90 som standard för att fylla upp med eller underlag till vägar, parkeringar och upplagringsplatser.

Har du betong över som är svårt att göra av med.
Vi kan komma ut om hämta betongen åt dig.
Samt att vi krossar ner all sorts betong.