Att återvinna betong är viktigt i dagens samhälle.

Vi ger betongen en ny chans att användas i samhället, den betong som en gång har varit en historia blir åter ett kapitell i framtiden…

Betongåtervinning är en del av BR Konstruktion AB’s filosofi,
-att återvinna så mycket som möjligt, på ett miljövänligt sätt utan att påverka miljön.

Den betong som kommer in går ofta åter till kunden igen, men i en annan fraktion.

Betongkross är en stark konkuret när det gäller uppfyllnad och och bra bärlager, egenskaper och pris gör att betongkross kommer bli allt vanligare i samhället.

 

Betongåterninning i helhet.

Utlastning av betongkross

Återvninning av betongkross

 

När kunden tänker långsiktigt, då är BR med i bilden.

I långsiktiga projekt är det betong som gäller…

Våxtorp Betong på plats för att leverera…

 

 

 Betongen flödar…

Gjutning av Lastramp

Gjutnign av lastramp för tunga lastbilar, ett långsiktig tänk från kunden.

När det är panik, då ställa  BR upp, när det gäller…

Årets säsong av ärtor är omtalade om vattenreningsverk och fisk, men när ärtor skall lastas av utan laskaj….då gäller det lösa uppgiften.

 

Uppdraget: att leverera en möjlighet att lasta av ärtor, tid till förfogan 2 veckor

Svetsning av en grov ram

 

 

 

Hörn på ramen

.

.

Gjutning av fundament och rampen på plats, målning av ramp

.

.

Kunden nöjd att rampen är på plats, ärtorna kan rulla in i kylan.