En sockel mellan två olika lokaler har blivit sönderkörd, renovering av sockel, rivning och gjutning.

Roland bilar sockel som blivit sönderkörd.

Roland

Frigör sockel element

Roland

Roland delar betongsockeln med Hilti 905

Roland

Armering och formning

Gjutning

Gjutning med pumpbil

Gjutning

 

Efter gjuten sockel och påkörnings skydd monterat

 Påkörnings skydd